Sunday, July 31, 2011

Perutusan Ramadhan Presiden MPMKUIS

Assalamualaikum warahmatullah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji-pujian hanya bagi Allah Tuhan sekalian makhluk dan alam. Selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ahli keluarga baginda. Tidak lupa juga, sama-sama kita doakan kesejahteraan keatas sahabat-sahabat baginda, para tabi’in dan pelapis tabi’in serta alim ulama’ dari zaman dahulu hingga sekarang. Begitu juga buat para pejuang Islam di seluruh dunia serta umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali kepada rahmat Allah, insyaallah.

Firman Allah Subbahanahu wa ta’ala: