Sunday, April 22, 2012

Intima' dan Kategorinya

بسم الله الرحمن الريم


Coretan saya pada kali ini akan menghurai sedikit dari berjuta-juta ilmu yang telah dikaji oleh para ulama' dan dipraktikan dalam gerak kerja Amal Islami di serata dunia. Nukilan ini juga sekadar ringkasan dari himpunan kertas kerja yang telah dibuat oleh pelbagai ilmuan.

Konsep intima' merupakan kombinasi sinergi (memerlukan dua elemen yang mesti bersifat lengkap-melengkapi) yang amat berkait dengan konsep bai'ah. Tiada intima' tanpa adanya bai'ah dan begitulah juga sebaliknya.

Secara ringkasnya, Intima’ diterjemahkan dengan makna keterlibatan. Mengikut beberapa aktivis amal islami, intima' disyarahkan sebagai penglibatan seorang amilin dalam organisasi yang telah beliau bai'ahkan.

Ada juga yang mengistilahkan intima' sebagai larutnya seseorang yang telah berbai'ah itu  dalam perjuangan Islam secara jamaie (berkumpulan). Namun, saya lebih cenderung kepada menyebut intima' ialah keberadaan dan keterlibatan seseorang yang telah berbai'ah dalam perjuangan Islam secara faham dan bersungguh-sungguh.

Para ulama' telah membahagikan intima' kepada beberapa bahagian.