Pengalaman

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashoor (Lelaki)

  1. Pengerusi, Persatuan Catur.
  2. Setiausaha, Kadet Remaja Sekolah (KRS)
  3. Timbalan Ketua, Biro Penempatan, Badan Tertinggi Pelajar (BTP)


Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

  1. Setiausaha Agong, Majlis Perwakilan Mahasiswa sesi 2009/2010.
  2. Presiden, Majlis Perwakilan Mahasiswa sesi 2010/2011.
  3. Naib Presiden 1, Persatuan Mahasiswa Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah sesi 2013/2014.